CLAUDICATIO NET

03-09-2018

Sinds augustus is onze fysiotherapeut Emma Wiebes aangesloten bij het ClaudicatioNet.Dit betekent dat nu ook patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden, beter bekend als etalagebenen, bij ons terecht kunnen voor looptrainingen.

 Uw behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket bij een verwijzing van een arts of specialist (meer informatie hierover vindt u hier).

AANMELDEN

Aanmelden als Claudicatio-patiënt kan met een verwijzing van de arts via de website van het ClaudicatioNet, waar via de zorgzoeker onze praktijk te vinden is. Meer informatie over deze aandoening is ook op de website te vinden en uiteraard is het ook mogelijk om Emma aan te schieten voor vragen of informatie.

 

Terug naar home>>>